Giá tốt nhất

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được nhận giá tốt nhất từ 8:00 đến 17:00 hàng ngày.

Hotline: (+84.258)3 597 888

- Phòng Kinh Doanh - Ext: 5236 -  Email: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

- Bộ phận Đặt phòng - Ext: 5238 - Email: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

- Website: www.queenannnhatrang.com

- Facebook: Queen Ann Hotel

Hotline
예약