Phòng hội nghị

Phòng họp với sức chứa trên 200 khách, cùng đầy đủ trang thiết bị hiện đại và sang trọng luôn đáp ứng cho các hội nghị, hội thảo và các sự kiện quan trọng.

Vị trí: tầng 3

Giờ hoạt động: hoạt động thường xuyên

Đặt phòng