QUEEN ANN HOTEL thông báo tuyển dụng

Khách sạn Queen Ann Nha Trang đang tìm kiếm các ứng viên tài năng cho các vị trí sau:

  • Chăm sóc khách hàng tiếng Nga
  • Sales OTA
Nhiều cơ hội thăng tiến - Môi trường chuyên nghiệp
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Ứng viên có thể nộp hồ sơ theo cách sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại chốt Bảo vệ Queen Ann Hotel - 100 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điền vào tờ thông tin ứng viên tại chốt Bảo vệ
Liên hệ Phòng Nhân sự số: 0911 857 689
Gửi CV về hr@queenannnhatrang.com

 
Hotline
Đặt phòng